Documentary

 • Production: Cosmote TV
 • Directed by Kostas Avgeris
 • Editor in Chef: Kostis Zafirakis
 • Drone Operator: Sakis Gioumpasis
 • Edit: Nikos Kalavritinos
 • Production: Cosmote TV
 • Directed by Kostas Avgeris
 • Editor in Chef: Kostis Zafirakis
 • Drone Operator: Sakis Gioumpasis
 • Edit: Nikos Kalavritinos

 • Production: TV100
 • Directed by Stergios Fourkiotis
 • Editor in Chef: Kostis Zafirakis
 • Drone Operator: Sakis Gioumpasis

 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Music by Kostas Ganotis
 • Edited by Panagiotis Kountouras
 • Production Cordinator: Eleni Afentaki
 • Story by Dionysia Arvanitou
 • Research: Rory O’ Keeffe

 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Music by Kostas Ganotis
 • Edited by Panagiotis Kountouras
 • Production Cordinator: Eleni Afentaki
 • Story by Dionysia Arvanitou
 • Research: Rory O’ Keeffe

 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Music by Kostas Ganotis
 • Edited by Panagiotis Kountouras
 • Production Cordinator: Eleni Afentaki
 • Story by Dionysia Arvanitou
 • Research: Rory O’ Keeffe

 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Music by Kostas Ganotis
 • Edited by Panagiotis Kountouras
 • Production Cordinator: Eleni Afentaki
 • Story by Dionysia Arvanitou
 • Research: Rory O’ Keeffe